Årsmøtet 2024

Årsmøtet 2024

Møtet ble gjennomført i hht vedtektene. Møtet ble avholdt litt senere enn normalt. I tillegg til årsmøtesakene var det orientert om avtale med Bilskadereparatørene, forestående Bjerkvikmøte og ikke minst Midnattsolløpet 2025. Reisatreffet og synspunkter på andre aktiviteter. Når det gjelder valgene så det 2 nye faste styrerepresentanter. Siri Risto og Wenche Lise Solheim kom inn etter at Beate Helen Severinsen og Morten Risto hadde takket nei til å fortsette. Torbjørn Evanger ble genvalgt som leder. Som nytt varamedlem til styret ble valgt Richard Richardsen. Som valgkomite ble valgt Jean Kasper Risto, Tor Erik Olsen og Beate Helen Severinsen.

Fullstendig protokoll er sendt til alle medlemmene